LOGO Pro varhany Cítov
Varhanní koncert
6.listopadu od 17:00 v kostele sv. Linharta

Koncert 6. listopadu od 17:00
Varhaník Michal Novenko

více...

AKTUALITY

Koncert Michala Novenka v listopadu

Pokračujeme rovnou dalším koncertem na nově naladěné a vyčištěné varhany. Příště Vás k jejich poslechu zveme na sobotu 6. listopadu od 17ti hodin do kostela sv. Linharta v Cítově.

Říci, že Michal Novenko je varhaník, hudební skladatel a pedagog, je trochu málo. Vždyť už 25 let vede česko-polský varhanní festival, vyučoval (alespoň) na třech kontinentech, koncertoval v desítkách zemí a zahrál si na více než 3000 nástrojů. Hrál na varhany nejstarší i největší, různých slohových období a charakteru.

V Cítově bude hrát pro podporu obnovy našich varhan, na což půjde výtěžek z dobrovolného vstupného.

Pokud vás zajímají varhany obecně, a nejen ty cítovské, připojujeme odkaz na video, které vám během půlhodiny přiblíží, v čem je specifická hra na tento královský nástroj, jak se v průběhu staletí měnil spolu s hudebním vkusem i výraz jednotlivých varhan a jak technický rozvoj od časů renesance ovlivnil možnosti varhan.

Těšíme se s vámi naviděnouPutování po varhanách s Michalem Novenkem (37:13 min)
Michal Novenko, varhaník, skladatel, pedagog a improvizátor
Michal Novenko, varhaník, skladatel, pedagog
Foto: Vojtěch Havlík, Český rozhlas

Říjnový varhanní koncert

Naplánovali jsme další z řady benefičních koncertů na cítovské varhany. Na 9. října 2021 od 17ti hodin se nám do kostela sv. Linharta v Cítově podařilo přilákat sopranistku Markétu Bechyňovou-Halířovou, profesorku Pražské konzervatoře a přední českou sólistku věnujcí se hudbě baroka, a Pavla Hrubeše, varhaníka a skladatele. Tentokrát už na naše vlastní varhany.

Na programu je Cesat Franck, G.F.Handel, Pietro Mascagni, Leoš Janáček, Antonín Dvořák, Johann Krieger, F.W. Zachow a Pavel Hrubeš.

Výtěžek z dobrovolného vstupného jde na obnovu cítovských varhan.

Těšíme se s vámi naviděnou

Pavel Hrubeš a Markéta Bechyňová-Halířová po koncertě
Varhaník Pavel Hrubeš a sopranistka Markéta Bechyňová-Halířová
po koncertě v Cítově při krátké besedě o varhanách a hudbě.

Poděkování mělnickým Chrámovým koncertům 2021

V neděli 12. září proběhl na Mělníku v kostele sv. Petra a Pavla poslední koncert z cyklu chrámových koncertů v letošní sezoně.

Výtežek této závěrečné akce (5 520 Kč) byl věnován našemu spolku pro obnovu cítovských varhan. Za tento krásný dar a propagaci projektu vřele děkujeme.


Ve skutečnosti byla tato podpora pro cítovské varhany ještě výrazně štědřejší. Dne 30. září 2021 na náš transparentní sbírkový účet dorazil dar v celkové výši 10 000 Kč!

I proto bychom rádi ještě jednou zdůraznili tento příspěvek a srdečně poděkovali.

Místostarosta Mělníka Mgr. Milan Schweigstill předává symbolický šek.
Předání symbolického šeku s výtěžkem z koncertu.
Předává místostarosta Mělníka Mgr. Milan Schweigstill.

Varhanní koncert už v září

Konečně nastali příznivé podmínky, abychom mohli uspořádat další koncert pro cítovské varhany. Tentokrát nám zahraje mělnický varhaník pan František Šťastný a svým basem ho doprovodí sólista Vladimír Jelen.
Těšit se můžete na skladby Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka a Charlese Gounoda.

Koncert proběhne v kostele sv. Linharta v Cítově v sobotu 4. září 2021 od 17ti hodin.
Výtěžek z dobrovolného vstupného jde na obnovu cítovských varhan.

Těšíme se s vámi na viděnou

Děkovačka pro Vladimíra Jelena a Františka Šťastného
Sólista Vladimír Jelen a varhaník František Šťastný
po benefičním koncertě pro cítovské varhany.

Spouštíme Adopci varhanních píšťal

Se začátkem adventu spouštíme další cestu jak podpořit obnovu cítovských varhan.

Na dokončení první etapy pokračujeme v práci na obnově varhan. Protože doba nepřeje setkávání na benefičních akcí jde tentokrát o online projekt.

Nyní můžete podpořit cítovské varhany tím, že si adoptujete některou z jejich píšťal. V sekci Adopce najdete stručnou charakteristiku každého rejstříku spolu s krátkou nahrávkou. Pak si můžete vybrat, adoptováním které konkrétní píšťaly přispějete na druhou etapu obnovy varhan. Vaši adopci potvrdíme pěkným certifikátem.

Příspěvky zaslané touto formou jdou na stejný transparntní účet jako všechny ostatní prostředky sbírky.

Děkujeme všem za podporu cítovských varhan a těšíme se s vámi naviděnou

Certifikát adopce píšťaly
Sada certifikátů pro první dárce

První etapa obnovy varhan úspěšně dokončena

S radostí mohu oznámit, že v září 2020 byla oficiálně ukončena první ze dvou plánovaných etap obnovy varhan v kostele sv. Linharta v Cítově. Dle navržené strategie obnovy se první etapa soustředila na záchranu hudebního nástroje a zastavení dalšího chátrání. To se beze zbytku podařilo a varhany jsou nyní kompletně vyčištěny, proběhlo odstranění nejhrubších závad, výměna varhanního ventilátoru nástroje a konzervace proti červotoči. Nástroj je nyní naladěn a připraven na využívání během bohoslužeb. Druhá etapa bude znamenat postupnou celkovou obnovu varhan a bude časově i finančně výrazně náročnější.

„Mohu potvrdit, že účel první etapy obnovy nástroje byl beze zbytku splněn. Podařilo se zastavit působení dřevokazného hmyzu a nehrozí další poškozování varhan. Funkční stav varhan je výrazně lepší a je možné je nyní využívat při bohoslužbách,“ uvedl Štěpán Svoboda, diecézní organolog, který dohlíží na dodržování nastavené strategie obnovy varhan a kontroluje kvalitu provedených prací.

„Jedním z pozitivních závěrů po důkladném prozkoumání nástroje je mimo jiné skutečnost, že varhany mají plný počet píšťal a kovové jsou všechny funkční. I všechny rejstříky varhan fungují a po naladění až na výjimky drží,“ uvedl varhanář Václav Vála, který realizoval odborné práce v rámci první etapy.

Rok a půl po faktickém založení spolku, zorganizování prvního benefičního koncertu a poslání prvních žádostí o granty, se nám společnými silami podařilo dokončit první etapu a zachránit varhany před úplným zchátráním. Rád bych tímto poděkoval právě Štěpánu Svobodovi, Václavu Válovi, ale i faráři Mgr. Martinovi Brousilovi, starostovi Cítova Ing. Davidovi Ramešovi za jejich podporu, odborné názory i mravenčí práci. Obětavě a ochotně nás podporoval p. Ludvík, kterému patří poděkování. Děkuji také Nadaci ČEZ za štědrý grant a všem velkým i menším přispěvatelům a podporovatelům. Zvláštní poděkování patří samozřejmě i hudebníkům, kteří hráli na benefičních koncertech vesměs bez nároku na honorář. Dokázali jsme, že společně můžeme dosáhnout vytyčeného cíle. První etapa je za námi, ale kompletní obnova varhan nás ještě čeká. Těším se, jak budeme postupně renovovat jednotlivé části tohoto unikátního hudebního nástroje.

Celkové výdaje za první etapu činily 153 010,71 Kč.

Píšťaly vyndané z varhan během prací na záchraně nástroje
Píšťaly rejstříku Gemshorn
Během první etapy byly všechny píšťaly vyndány, vyčištěny, zdokumentovány a naladěny.

Koncert Pavla Hrubeše v září

Koncert Pavla Hrubeše, skladatele, autora a hudebníka s vazbami na okolí, jsme měli připravený už na duben. Ze zjevných důvodů se však v původním termínu nemohl uskutečnit. Teď ale konečně můžeme nabídnout nový termín.

Koncert proběhne 5. září od 17ti hodin v kostele sv. Linharta v Cítově.

Pan Hrubeš si pro nás připravil program s díly J. S. Bacha, F. X. Brixiho, J. K. Kuchaře, J. Segera i vlastní autorskou hudbu. Vzhledem k pokračujcím pracem na varhanách zahraje pan Hrubeš na vlastní přenosné varhany.

Vstupné dobrovolné - výtěžek bude použit na obnovu varhan v kostele v Cítově.

Děkujeme všem za podporu cítovských varhan a těšíme se s vámi naviděnou

Pavel Hrubeš
PhDr. Pavel Hrubeš, skladatel a multiinstrumentalista na koncertě v Cítově

Červencový benefiční koncert

Restartujeme aktivity po karanténě!

Tentokrát jsme pro vás měli koncert Jakuba Kydlíčka, hráče na zobcové flétny se specialitou na starší stylové epochy. A také dirigenta (Barokní orchestr Pražské koncervatoře) a pedagoga (Pražská konzervatoř, Masarykova univerzita v Brně).

V Cítově jste ho mohli vidět v zimě při dirigování Rybovy mše vánoční. Tentokrát se představil se sólovým recitálem "SOLA MUSICA - ANTOLOGIA", a to 9. července od 19ti hodin v kostele sv. Linharta v Cítově.

Vstupné dobrovolné - výtěžek bude použit na obnovu varhan v kostele v Cítově.

Těšíme se na vás při poslechu skvělé hudby i na dalších koncertechJakub Kydlíček
Benefiční koncert
Jakub Kydlíček
flétnista, dirigent a pedagog

Ošetření interiéru kostela sv. Linharta

Další krok v postupné záchraně cítovských varhan bylo odstranění napadení červotočem.

I během letošního jara přišel moment, kdy se měla líhnout další generace červotoče, a s tím i vhodný čas k jeho likvidaci. Za cenu pozdějšího přesunutí bohoslužeb zpět do prostor kostela jsme nechali provést vyplynování celého interiéru. To zajistí vymýcení červotoče nejen z varhan, ale i zbytku mobiliáře. Díky tomu by se červotoč neměl do varhan vrátit.

Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje tuto proceduru opakovat i v příštím období, aby se kolonie neobnovila. Organolog Štěpán Svoboda i toto zahrnul do návrhu postupu obnovy cítovských varhan.

Ilustrační foto - červotoč
Dřevo napadené červotočem
ilustrační foto

Zobrazit starší aktuality

VARHANY

V cítovském kostele sv. Linharta máme krásné dvoumanuálové varhany. Tento nástroj nebyl řadu let používán a postupně chátrá. Nástroj je napaden červotočem a vykazuje řadu závad. Pro záchranu varhan vznikl spolek, jehož cílem je především zajistit rekonstrukci varhan. Chceme zajistit nejen opravu varhan, ale i jejich častější využití. Pokud varhany necháme dále chátrat, brzy na ně nebude možné vůbec hrát.

Nenechme dílo našich předků na pospas červotočům!

"Varhany od Karla Eisenhuta v Cítově patří k jedněm z nejkvalitnějších raně romantických nástrojů nejen v širokém okolí, ale v Čechách vůbec. Mladý varhanář Eisenhut u nich uplatnil řadu inovací a technických novinek, které si osvojil při pobytu v Anglii, např. v konstrukci traktury a spojek a např. žaluziová skříň je zde použita vůbec poprvé na území ČR! Po zvukové stránce se jedná o mimořádně hodnotný nástroj, na který je možné - ačkoliv není nikterak velký – interpretovat prakticky veškerou klasickou varhanní literaturu. Nástroj byl vybrán jako jeden ze stěžejních, dokumentující vývoj varhanářství v českých zemích a byl v r. 2014-16 předmětem podrobného organologického výzkumu a dokumentace v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury."

Výňatek z posudku cítovských varhan od diecézního organologa Štěpána Svobody, 2019

více o cítovských varhanách...

Klaviatura

Klaviatura

Cítovské varhany jsou dvoumanuálové.
 

Autorství

Autorství

Originální doklad o původu varhan je nalepen zevnitř varhanní skříně.
 

Píšťaly

Píšťaly

Některé dřevěné píšťaly jsou rozklížené. Unikající vzduch jim pak nedovoluje hrát.

Pohled na varhany z kostela

Pohled z kostela

Varhany jsou z vnějšku zachovalé, po opravě mohou interiér zdobit i akusticky.

×

PODPOŘILI NÁS

Logo Nadace ČEZ
Logo Stylcon Brožánky
Logo H.C. Hřebci Cítov
Logo Římskokatolické farnosti probošství Mělník
Logo města Mělník

INFORMOVALI O NÁS

Mělnicko
Deník
Parlamentní Listy
Česká televize
ČTK
Radio Proglas
Opera +
Kanál eM

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s. vede transparentní sbírkový účet:

115-9745000217/0100


na jeho detaily se můžete podívat ZDE.

Děkujeme i za váš příspěvek.

I. etapa - Záchrana nástroje

100%

II. etapa - Obnova nástroje

22.6%

SPOLEK

Za účelem zajišťování finančních prostředků byl ustavující schůzí 15. března 2019 založen spolek “Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.“ zkrácený název “Pro varhany Cítov, z.s.“ a dne 16. dubna 2019 zaregistrován Městským soudem v Praze. Adresa sídla spolku je Cítov 52, 27704 Cítov.

Varhany neslouží jen k doprovodu bohoslužeb, ale používají se při svatbách, pohřbech a koncertech. Cítov má dlouhou hudební tradici a zaslouží si kvalitní interpretaci varhanní hudby. Obnova varhan umožní obyvatelům Cítova (ale i jiným hudebním příznivcům) poznat krásu varhanní hudby. Bude to práce na roky a přispěje ke snaze dělat něco společně s lidmi, kteří mají zájem spolupracovat na věcech s duchovním a kulturním přesahem pro budoucnost.

Účet pro zajišťování činnosti spolku: 115-9878320257/0100

KONTAKTY

Informace o spolku

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.

IČO: 080 66 841

Statutární ředitel: Ing. Bohuslav Šámal

E-mail: info@provarhanycitov.cz

Úplný výpis informací o spolku na portálu www.justice.cz.


Odběr newsletteru

Teší nás váš zájem o činnost našeho spolku a budoucnost varhan. Pokud byste chtěli být informováni o tom, jak pokračujeme, můžete se zde přihlásit k odběru newsletteru.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vložením svého e-mailu uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově z.s. (dále jen správce), a to v rozsahu {e-mailová adresa}. Uděluji souhlas za účelem získávání aktuálních informací o aktivitách správce po dobu nezbytně nutnou, maximálně však na 3 roky ode dne přihlášení (Nyní do 31.12.2022). Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově z.s. učiněno písemně nebo emailem.

Přihlášení k odběru novinek: